دکمه های جدید در پشت دسته پلی استیشن ویژگی جدید نسل جدید Dualshock

به من بگو ما بت خبر میدیم وقتی این محصول موجود شد. ایمیل معتبرتو وارد کن